تبلیغات

چرکنویس

مطالبی که در آینده مشاهده می کنید :

 

 

بزودی مطالبی نو را در اختیار شما قرار می دهیم.

biggrinneutralrazzlolrolleyes

برگزاری مسابقات به مناسبت هفته تربیت بدنی در هنرستان تربیت بدنی.

انجام ورزش صبح گاهی توسط اینجانب در هنرستان